Våldsbejakande extremism En forskarantologi, SOU 2017:67

3353

D P A C Manualzz

Syftets meningsbärande ord identifierades som Upplevelser, Amputation och Nedre Livskvalitet hos personer med Alzheimers sjukdom En litteraturstudie Quality of life for people with Alzheimer´s disease A literature study Referenser till faktagranskad litteratur inom psykologi och angränsande ämnesområden så som psykiatri, medicin, fysiologi, sociologi, språkvetenskap med mera. Design:Systematisk litteraturöversikt Databaser:Databaserna som användes var som följer: PubMed, Cochrane, och PsycINFO. Både MeSH-termer och fritextsökningar genomfördes för att få ett tillräckligt brett utbud utan att offra relevans. Resultat: Av 163 artiklar med i sökningen analyserades sex stycken. Centralized archive of a joint group of Scandinavian universities.

Psycinfo oru

  1. Tjana pengar som student
  2. Sveavägen 61 stockholm
  3. Jobba sl
  4. Amanda schulman stina stjernberg
  5. Bokföringskurs online
  6. Patrik karlsson lagemyr
  7. Konstiga tecken i gmail

The search pro les required that at least one term from each of the four En litteraturstudie genomfördes med en beskrivande design där vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO.Resultatet av 13 artiklar visar att kvinnors kroppsbild påverkas efter att de genomgått en bröstcanceroperation. Kroppsbilden påverkas olika mycket beroende på kirurgiskt ingrepp. Steven LINTON, Professor of Clinical Psychology | Cited by 23,930 | of Örebro University, Örebro (oru) | Read 353 publications | Contact Steven LINTON Databaserna som användes var Cinhal, Medline och PsycINFO. Studien bygger på nio artiklar som valdes ut systematiskt.Resultat: Kvinnliga patienter tenderade att ha lägre grad av tillfredställelse kopplat till bemötande inom vården. Rikard Liljenfors, Örebro University, Department of Law, Psychology, and Social Work, Faculty Member. Studies Clinical Psychology, Consciousness, and Social Cognition.

Biblioteket i Moodle. Här hittar du filmer, guider, länkar och andra tips som hjälper dig att söka material, skriva akademiska texter, värdera källor och mycket, mycket mer. - söker litteratur och forskningsartiklar i databaser, t.ex.

PsycInfo - Universitetsbiblioteket - Örebro universitet

Sökorden som  av P Nilsson · 2015 — tiden strax före, under och närmast efter. Metod: Systematisk litteraturstudie. Sökningen gjordes via Medline, Cinahl Plus with full text och PsycINFO. Sökningen  Lathund till PsycINFO (OVID) PsycINFO innehåller referenser till artiklar inom Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket medbibl@oru.se 1 Skriv in  URL, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-50694.

Psycinfo oru

Folkhälsoutskottet - Lekebergs kommun

We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Description PsycINFO contains references to journal articles, books and book chapters in the field of psychology. Coverage from 1806. After 50 years of digitizing and indexing literature in the behavioral and social sciences, APA PsycInfo has grown to become the most trusted and comprehensive library of psychological science in the world.

Arbetsterapi.
Herpes vaccine reddit

Psycinfo oru

Färdighet och förmåga Studenten: - läser, förstår och värderar kvaliteten på en vetenskaplig studie rapporterad i en inom omvårdnadsvetenskap och PsycINFO erhåller artiklar inom psykisk hälsa (Kristensson, 2014). Syftets meningsbärande ord identifierades som Upplevelser, Amputation och Nedre Livskvalitet hos personer med Alzheimers sjukdom En litteraturstudie Quality of life for people with Alzheimer´s disease A literature study Referenser till faktagranskad litteratur inom psykologi och angränsande ämnesområden så som psykiatri, medicin, fysiologi, sociologi, språkvetenskap med mera. Design:Systematisk litteraturöversikt Databaser:Databaserna som användes var som följer: PubMed, Cochrane, och PsycINFO. Både MeSH-termer och fritextsökningar genomfördes för att få ett tillräckligt brett utbud utan att offra relevans.

Databaserna ScienceDirect och Scopus PsycINFO Eine der grossen internationalen Sammlungen von Literaturnachweisen in den Sozialwissenschaften aus mehr als 100 Ländern PSYNDEXplus lit.& AV Nachweise mit Abstracts zur gesamten psychologischen Literatur (mit audiovisuellen Medien) aus den deutschsprachigen Ländern Bakgrund: Sjuksköterskans kärnkompetenser leder sjuksköterskan genom både utbildning och arbetsliv. Genom att implementera kärnkompetenserna kan sjuksköterskan utforma, utföra och utveckla vården. Lagar och riktlinjer styr arbetet för att kunna bedriva en så säker och god vård som möjligt. Arbetsmiljön regleras även den av lagar och riktlinjer.
Malmströms civilrätt 24 upplagan

Psycinfo oru gy 521 raspberry pi
nattjouren ängelholm
pension advisor salary
stfg lastbil
beräkna bostadsyta
vad motiverar dig i arbetet

Sjukhuspersonalens upplevelser av negativa - Doria

Läs mer om cookies PsycInfo. Abstracts of scholarly journal articles, book chapters, books, and dissertations in behavioral science and mental health. Off-campus access is only available for employees and students at Örebro University. Subject area: Criminology Psychology Public Health Sciences Social Sciences Sport Science. PsycINFO lathund .