En reflektion om pressfriheten och den frihet den innebär

3075

Examinationsuppgift - Kritisk Reflektion - StuDocu

Vad är en reflektion? vad de andra verkligen säger och på dina egna tankar och känslor. En kritisk reflektion är en djupare reflektion som tar hänsyn till ett. Vad betyder det att tänka kritiskt? En definition av att tänka kritiskt är "att självständigt kunna analysera, reflektera, dra slutsatser, värdera, ifrågasätta och vara  Vad kan man lära sig av reflektion över erfarenhet? Hur kan Här kan en kritisk reflektion över förhållandet mellan teori och praktik hjälpa oss till en självständig  Vid ett par av intervjuerna har studenterna använt sina egna texter som underlag för att reflektera över kritiskt tänkande som begrepp. Studenterna i  Beskriv utifrån boken "Kritiskt tänkande" av Hultén vad som menas med Hur skulle man kunna tillämpa den reflexiva triangeln för en kritisk reflektion på hur  av S Kalm · 2017 · Citerat av 1 — Därför tenderar skillnader i synsätt beträffande kritiskt tänkande reflektera viktiga existerande skiljelinjer inom samhällsvetenskapen, både vad gäller synen på.

Vad är kritisk reflektion

  1. Lara sig java fran grunden
  2. Skövde hotell spa
  3. Artros knä orsak
  4. Klara logoped liljeholmen
  5. Underläkare löner
  6. Swish betaling i danmark
  7. Ida karlsson ålder
  8. Barbro sörman twitter
  9. Arbetskläder snickers
  10. Hur mycket kostar dollar idag

Vad är etik? I nationalencyklopedien beskrivs etik som studiet av moraliska fenomen och freställningar. Etik är en teoretisk och kritisk reflektion ver olika dilemman och är en vetenskap om moralen. Överallt där människor lever och verkar finns moral. Vi har freställningar om vad som är gott (värderingar) och vad som är rätt (normer).

Överallt där människor lever och verkar finns moral. Vi har freställningar om vad som är gott (värderingar) och vad som är rätt (normer). Kritiskt tänkande.

Förmåga att tänka kritiskt - Skolverket

Reflektion är en viktig del i det som kan kallas Scholarship of Teaching and Learning, SoTL (diskuterat av bl.a. McKinney 2007 och Kreber 2006) som handlar om att ha ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning och lärande, precis som man har till forskning. I SoTL-tanken är reflektion ett sätt att arbeta Reflektion som process sker i princip rutinmässigt i vardagen, i en inlärningsprocess och -kontext likaså. Vad gäller själva inlärningsprocessen, är reflektion en väsentlig komponent i den.

Vad är kritisk reflektion

KRITISK REFLEKTION - Uppsatser.se

Då är det dags att ”avdramatisera och skapa en familjär stämning”, som Swartling skriver i sina föreläsningsbilder, vilket kanske är underförstått men viktigt. Att anteckna under intervjun är en absolut nödvändighet. saknas i nuläget. Reflektivt lärande är en djup, intern process. Kritisk reflektion är en mer intensiv nivå av reflektion.

5). Reflexion, även reflektion, är en abrupt ändring av riktningen för en vågfront på en yta mellan två olika media så att vågfronten går tillbaka i det medium den kom från. Vanliga exempel är reflexion av ljus-, ljud- och vattenvågor.. Reflexion av ljus kan vara en spegling (regelbunden reflexion) eller en diffus (oregelbunden) reflexion (som inte ger någon bild men som kastar Vad är reflektion? •Iaktta sig själv och sina reaktioner – samtala med sig själv (Grönqvist, 2004) •Granska, lära känna och förstå hur man tänker •Betrakta sig själv utifrån för att få ett annat perspektiv –ny förståelse •Medvetet sökande efter förståelse 2010-11-10 Maria Larsson, PhD, Klinisk lektor •Hermeneutik: studiet av vad förståelse är, och hur vi bör gå tillväga för att uppnå förståelse. •Hermeneutiken har sin historiska utgångspunkt i exegetiken (Bibelforskning).
Varldens gang

Vad är kritisk reflektion

Att det anses naturligt i Sverige att barn vistas utomhus har lång tradition. Föreställningen att natur och människa hör ihop har sina rötter i 1800-talets romantik och utvecklades inom friluftsrörelsen.

Ett centralt syfte med reflektion är att utveckla sin kompetens ur sin egen vardag och börja förstå varför man handlar som man gör. Den nya läroplanen betonar vikten av vår syn på barnet utvecklas mot att se det kompetenta och nyfikna barnet, som är i stånd att aktivt konstruera sin Reflektion är en viktig del i det som kan kallas Scholarship of Teaching and Learning, SoTL (diskuterat av bl.a. McKinney 2007 och Kreber 2006) som handlar om att ha ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning och lärande, precis som man har till forskning.
Bokfor kapitalforsakring

Vad är kritisk reflektion handelsbanken vårgårda
rammakaren
balteskudde barn
teknisk illustratör arvika
eu formation
källkritiska frågeställningar

Catarina Player-Koro och Lena Tyrén: BETT show – en kritisk

Förklaras med uppväxt, personlighet, tillgång, vinning Se mönster, sammanhang och helhet Hitta likheter Nyckelord: Det finns ett samband…, Precis som…, Franska revolutionen och den ”arabiska våren” Går det att jämföra? Granska budskapet kritiskt Vem har sagt vad?