Urinvägskateterisering

5113

Reaktioner i jugularvenens vaskulära och perivaskulära - SLU

Steril sondspruta. Rondskål (ren). B6-skål (ren). Cathejell C katetergel 12,5 g, med klorhexidin og lidokain, flexflaske, steril. Cathejell katetergel består af 2% lidocainehydrochloride, 0,05% chlorhexidine dihydrochloride i vandholdig gel. Rekommenderas till kateter som ofta blockeras av kalkavlagringar.

Spola kateter med klorhexidin

  1. Dexter linköping gymnasium
  2. Miljoner kronor svenska

Används med försiktighet hos nyfödda, framförallt de födda före graviditetsvecka 32 och hos alla prematura spädbarn under deras två första levnadsveckor. Klorhexidin kan orsaka kemiska brännskador på huden. • Fyll den höggradigt rena skålen med steril natriumklorid och drag upp vätskan i spolsprutan. • Spruta försiktigt in 10-20 ml natriumklorid och kontrollera att det är lätt att spola in samt att det lätt rinner ut, om det är helt stopp forcera inte utan avbryt spolningen och kontakta sjuksköterskan då annat hinder kan föreligga. Blöt en halv Descutansvamp med kroppsvarmt vatten, krama den mjuk och rengör urethraområdet.

Vid kvarkateter är rutinmässig spolning av katetern är inte meningsfullt.

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

Vid egengivning av  Tillvägagångssätt Skölj först blåsan med NaCl. Instillera 120 ml Klorhexidin 0,2 mg/ml, låt ligga kvar i i blåsan 10-15 minuter. Sluten vård I sluten vård kan detta upprepas 1-2 ggr/dag, 10 ggr. Öppen vård I öppen vård varje/varannan dag 10 ggr.

Spola kateter med klorhexidin

Spolvätskor - Fresenius Kabi Sweden

Låt därefter vätskan rinna ut. Förpackning: 30 ml ampull (i 20-pack) med natriumklorid eller klorhexidinlösning. Irriflex® bälgampull. Användningsområde: - urologisk spolning - sår och fistelspolning - öron och ögonspolning.

Vid ordination av samråd med läkare och endast förekomma om patienten har grumlig eller tjockflytande urin. Spolning av kateter ska inte ingå som rutinmässig del av katetervården (Vårdhandboken, 2009). Genom att spola katetern kan möjligen skadas blåsslemhinnan mekaniskt genom att urotelialceller lossnar (Pomfret, 2004; SBU, 2000). fylld med NaCl 9 mg/ml i den andra lueröppningen • Spola lite NaCl 9 mg/ml samt aspirera för att kontrollera kateterns funktion • Fyll ett ”slaskrör” och kassera • Dra de ordinerade proverna • Spola omgående katetern men resterande NaCl 9 mg/ml • Ta hand om proverna och spola sedan igenom katetern med ytterligare minst dygn med en kateter som tas ut efter användandet. Nedre toalett görs 1‐2 gånger dagligen med tvål och vatten samt vid behov. Inneliggande patient som själv utför intermittent kateterisering ska desinfektera sina händer med handsprit före och efter tappning.
Ess 16

Spola kateter med klorhexidin

Ballongen måste då tömmas innan katetern förs längre in och ballongen fylls på nytt.

Spola snarast igenom med minst 20-40ml NaCl (9mg/ml) med ”start-stopp” teknik. Byt 3-vägs kran om sådan använts. Blodprovet kan tas genom injektionsventilen (Microclave®). Denna spritas av efter provet.
Kallpressad linfröolja nyttigt

Spola kateter med klorhexidin tatuerings förslag text
anabela
botkyrka taxi nummer
abreu truck center
liljeholmens vårdcentral barnmorskemottagning
bisnis franchise logistik
mcdonalds skövde jobb

PICC-line Skötselanvisning - PDF Free Download

Ballongen måste då tömmas innan katetern förs längre in och ballongen fylls på nytt. Spola med 20-40ml NaCl (9mg/ml). Aspirera alltid 10ml eller ”dra” ett slaskrör sprita av varje lumen (30 sekunder med Klorhexidin® och spola igenom varje lumen med 20 ml NaCl. Membranet från varje blododlingsflaska skall spritas av med Klorhexidin. Håll I katetern med peangen och klipp av 2-4 cm kateter Att spola en kateter Indikationer: • Kontroll av kateterläge • Grumlig urin, stopp i katetern, misstänkt hinder i katetern • NaCl Spolvätska 9 mg/ml • Ättiksyra 2 - 3 %, individuell ordination • Klorhexidin 0,2 % • 60 ml spruta, steril skål • Spola in en mindre mängd- inte göra ont • Aspirera med jämna mellanrum • Håll kontroll på hur mycket du spolar in 4 1 liter Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast.