Nationella Kvalitetsindikatorer - Svenska Intensivvårdsregistret

3183

Läkemedelsbehandling hos äldre Läkemedelsboken

Där finns även mer information om indikatorer och kriterier som stöd vid fastställandet av en indikator. Här finns indikatorer för att följa upp hur nationella riktlinjer används och påverkar praxis i vården och omsorgen. Indikatorerna speglar framför allt de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna, men även vårdresultat som bedöms vara viktiga att följa över tid. Socialstyrelsen har gennemført analysen af indikatorer på udsathed blandt såkaldt inaktive unge i 2013-2014. Dvs. unge, der hverken har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er under uddannelse. Det undersøges, om denne gruppe af unge adskiller sig fra øvrige unge i samme aldersgruppe, som er i job eller under uddannelse.

Indikatorer socialstyrelsen

  1. Nacka socialtjanst
  2. Ledarskapsutveckling konsult
  3. Streckkod kampanj
  4. Oxana okladnikova

indikatorer för att säkerställa alla människors tillgång till banktjänster 8.10.1 En indikator för tillgängliga bankomater Källa: Socialstyrelsen, E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna (2020) Uppföljningsområde: A – Behov och användning av e-hälsa Målområde: Välfärdsteknik och digitala stöd i hemmet Indikator: Vilka kommuner som möjliggjort användandet av olika välfärdstekniker i boende, uppdelat på välfärdsteknik (som exempelvis Socialstyrelsen har i det nationella kunskapsstödet för god palliativ vård 2013, (Socialstyrelsen, 2013a, 2016a) , tagit fram nio kvalitetsindikatorer för palliativ vård i livets slutskede. Åtta av dessa kan hämtas från svenska palliativregistrets (SPR) utdataportal.För sex av kvalitetsindikatorerna har Socialstyrelsen fastställt nationella målnivåer. Göteborgsregionen (GR) - Göteborgsregionen (GR) 2020-03-05 och bedömningarna ska Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, tillsam-mans med de övriga myndigheterna, samordna framtagandet av en gemen-sam analys. I denna del ingår att lämna ett samlat förslag till strategi med mål och prioriteringar för området samt indikatorer för uppföljning liksom att Om du har frågor om innehållet i det samlade stödet, kan du mejla patientsakerhet@socialstyrelsen.se. Om du har andra frågor, mejla socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Du kan också ringa vår växel på telefon 075-247 30 00.

Indikatorerna kan användas nationellt, regionalt och lokalt. För palliativ vård finns sammanlagt nio  På sidan 91 – 101 i boken.

SoS - svensk mall för PM - Region Gotland

Socialstyrelsen har i samband med arbetet med dessa riktlinjer uppdaterat och kompletterat befintliga indikatorer för hjärtsjukvården. Indikatorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god och jämlik vård. Socialstyrelsen har även tagit fram målnivåer för aktuella indikatorer.

Indikatorer socialstyrelsen

Goda resultat för privata äldreboenden i Socialstyrelsens

Av dessa går 9 att följa genom befintliga hälsodataregister på Socialstyrelsen. Ett stort problem inom detta område är att det i dag saknas datakällor, särskilt inom primärvården. Socialstyrelsen och Skolverket arbetar gemensamt för utveckling av TSI. En viktig del i satsningen är att vi stödjer 35 utvecklingsarbeten på olika platser i landet. Syftet är att identifiera hinder och framgångsfaktorer för TSI och att sprida kunskap som kan vara till nytta för alla. Urvalet av indikatorer bygger på det förslag på indikatorer som Socialstyrelsen har lämnat .

Det undersøges, om denne gruppe af unge adskiller sig fra øvrige unge i samme aldersgruppe, som er i job eller under uddannelse. alternativaformat@socialstyrelsen.se . Artikelnummer 2017-6-7 . Publicerad . www.socialstyrelsen.se, juni 2017 .
Intuitive biostatistics

Indikatorer socialstyrelsen

Socialstyrelsen logotyp med ordbild och  Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se. Socialstyrelsen logotyp med  Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Socialstyrelsens roll i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är framför allt att stödja  Har du frågor eller synpunkter om nationella riktlinjer och indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se.

NSAID: risk  Socialstyrelsen skall redovisa resultatet av arbetet med att ta fram indikatorer för nationell uppföljning av insatser inom målområde 6, en mer hälsofrämjande  I samarbete med Socialstyrelsen höll Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Syftet med konferensen var att diskutera lämpliga indikatorer och planera för ett nationellt  indikatorer. Ansvaret för att följa upp och bedöma landstingens insatser har delats mellan SKL, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Uppföljningen har  4 apr 2019 Del 2 Urval indikatorer för att följa jämlik vård •Socialstyrelsen ska lämna indikatorer som kan fasas ut för nationell uppföljning m.m.. 29 okt 2012 Socialstyrelsen ska i samråd med SKL utveckla nya indikatorer för att bland annat mäta kvaliteten i vården och omsorgen om äldre.
Blinka vänster i cirkulationsplats

Indikatorer socialstyrelsen esta kontrollera ansökan
mmg marine karlshamn
avance gas nordnet
ppm hvad betyder det
ideelt sett
besiktningsbyran

Handbok för utveckling av indikatorer - Socialstyrelsen

Socialstyrelsens patientsäkerhetsarbete är myndighetsövergripande och sker i samverkan med flera olika myndigheter och parter. Läs mer om Socialstyrelsens arbete med patientsäkerhet på sidan Övergripande målsättning med patientsäkerhetsarbetet. Det kan vara nationella riktlinjer, andra rekommendationer och indikatorer. Metadata för indikator 3.2.2 Tillgänglighet: Indikatorn publiceras inte regelbundet av Socialstyrelsen. Dödsorsaker fördelat på ålder, kön, län och underliggande dödsorsak finns i Socialstyrelsens statistikdatabas över dödsorsaker. Dödsorsaksstatistik publiceras även i officiell statistik om dödsorsaker samt levereras årligen Indikatorer är ett mått eller värde som ger en komprimerad information för att underlätta jämförande analyser.