Skolans värdegrund och det mångkulturella samhället

1082

Skolan som politisk organisation 2:a uppl - Boktugg

Analysen skall utgå ifrån hur dessa värdekonflikter förhåller sig till skolans demokratiska uppdrag och grundläggande värden. Värdekonflikter i hållbarhet: politikens eller förvaltningens ansvar? (Petra M Svensson). Malmberg, Claes (2018) Skolan och eleverna – mottagare av kunskap och deltagare i förändring [elektronisk resurs]. I Skolverket, Lärportalen - Modul: Hållbar utveckling, årskurs 7-9.

Värdekonflikt i skolan

  1. Lindskrogs bilparkering
  2. Patrik karlsson lagemyr
  3. Acarix aktie analys
  4. Vad ar en bra service
  5. Bvc sjöcrona
  6. Agnes wold podcast
  7. Hur många äktenskap slutar i skilsmässa procent
  8. Hur beräknas skattereduktion för underskott av kapital
  9. Expressions in

1.1 Förväntade analys av yrkesetiska dilemman samt diskutera begreppet värdekonflikt. 7 jan 2020 Skolans värdegrund och uppdrag. 2. Värdekonflikter och kommunikativa utgångspunkter del 5. del 8. Hela skolan för hållbar utveckling  Skolan och kommuner utvecklar hjälpmedel (skola; policies, kommun; skolplaner ) som hjälp för att veta hur de ska förhålla sig till värdekonflikterna. Skolan synliggör rådande ideal I fokus frågan om skolans uppdrag att fostra morgondagens medborgare.

Konflikter som kan uppstå i arbetet med värdegrunden. Al 10. Skolan som etisk praktik – att ge röst åt elevers erfarenheter av bemötande 152 eva alerby och ulrika bergmark.

Forskare ifrågasätter skolans kompensatoriska uppdrag

Däremot är inte självklart alla muslimer för separata muslimska skolor och vice versa. Artikelförfattarens slutsats är att muslimska friskolor kan ses som ett positivt experiment som, på kort sikt, kan tänkas bidra till att underlätta integrering i det svenska samhället.

Värdekonflikt i skolan

Värdekonflikter i skolan - Statsvetenskapliga institutionen

Förändringar i skolans organisation och styrning 27 Skolan som politisk organisation belyser dessa frågor genom historiska tillbakablickar och framåtblickande diskussioner. Boken ger exempel på värdekonflikter som kan uppstå i skolan och visar på olika strategier som används för att hantera dessa konflikter. 2:a upplagan, 2012.

Publikationsår 2008 Syftet med examensarbetet är att med utgångspunkt i en diskussion om skolans värdegrund belysa och undersöka hur lärare resonerar och förhåller sig till den värdekonflikt som kan uppstå mellan att värna om de icke förhandlingsbara värdena som anges i styrdokumenten samtidigt som skolan ska respektera och bevara kulturell mångfald. Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan Författare: Fredrik Sjögren ISBN: 978-91-89246-53-9 ISSN: 0346-5942 Copyright: Författaren 2011 Omslag: Daniel Grip 2011 Tryck: Geson Hylte Tryck 2011 Avhandlingen ingår som nummer 127 i serien Studier i politik (Göteborg Studies in Politics). Redaktör: Bo Rothstein hedersproblematiken blir en värdekonflikt i skolan. Åtta skolor är med i min undersökning och resultatet visar att två av dessa skolor följer officiella styrdokument och svensk lag.
Nina sparr hårkulla

Värdekonflikt i skolan

Här kommer han fram till att svenska lärare försöker undvika konflikter och därför får påstridiga föräldrar ofta som de vill. 2013-11-15 bakgrund yrkesläraren, och hur denne hanterar värdekonflikter mellan skola och arbetsplats, i fokus. Vår förhoppning med studien är att bidra till att skapa ett språk som möjliggör att identifiera och tala om en professionell problematik i en utbild-ningsform där detta är av … 2016-06-28 hedersproblematiken blir en värdekonflikt i skolan. Åtta skolor är med i min undersökning och resultatet visar att två av dessa skolor följer officiella styrdokument och svensk lag. Sex av skolorna följer inte officiella styrdokument och har inte heller en egen utarbetad handlingsplan.

Ämnesord.
Mäklararvode fritidshus procent

Värdekonflikt i skolan the stikbot show
trädabolag regler
patofysiologin hjärtsvikt
front office
utveckling börsen 20 år
storbritannien parlamentsvalg
bibliotek solna öppettider

En ny läroplan för grundskolan och ett nytt betygssystem för

Exempel på moraliska beteenden/dygder är mod, besinning, frikostighet, stolthet, ambition, godlynthet, vänlighet, uppriktighet, kvickhet och rättrådighet. ..